فایل استوری فایل استوری فایل استوری فایل استوری

دانلود پاورپوینت درس روشهای ارزشیابی آموزشی

دانلود پاورپوینت درس روشهای ارزشیابی آموزشی

تاریخچه ارزشیابی

با توجه به منابع موجود مقامات چینی قریب 4000 سال پیش برای انتخاب پرسنل اداری خود از امتحان استفاده می کردند .مدارک زیادی وجود دارد که در ایران باستان،یونان و روم نیز از امتحان استفاده می شده است.

تاریخچه ارزشیابی در ایران

بر پایه منابع تاریخی در زمان شاپور،پادشاه ساسانی،در جندی شاپور برای دانشجویان پزشکی مجالس امتحان و آزمایش برگزار می شد و به شرکت کنندگان در امتحان به شرط موفقیت اجازه نامۀ پزشکی داده می شد.

در قرن هفتم هجری چون تعداد داوطلبان ورود به مدرسه مستنصریه بغداد از ظرفیت مدرسه بیشتر بوده هنگام ورود به مدرسه امتحان می گرفتند و از میان آنان تعداد لازم را انتخاب می کردند.

در مدارس دورۀ قاجار امتحان و آموزش هر دو جنبۀ فردی داشتند و در بیشتر موارد امتحان،شفاهی و در حضور شاگردان دیگر صورت می گرفت.امتحان کتبی فقط در موارد ضروری نظیر املا و خط به عمل می آمد.به جای آئین نامه امتحانات برای هر شاگرد یک آئین خاص در پایان یک کتاب یا یک درس به اجرا در می آمد.

بیشتر فعالیتهایی که در آغاز قرن بیستم به آنها عنوان ارزشیابی آموزشی داده شده با آزمون کردن دانش آموزان در مدارس ارتباط پیدا می کند.در اوایل قرن بیستم آزمونهای استاندارد شده رواج پیدا کرد و تقریبا ً همزمان با آزمونهای استاندارد شده ،جنبش اعتبار گذاری بر مؤسسات و برنامه های آموزشی در آمریکا آغاز گردید.از آن زمان به بعد از فرایند اعتبار گذاری به عنوان یکی از روشهای اصلی در ارزشیابی مؤسسات آموزشی استفاده شده است.

رالف تایلر در فاصلۀ سالهای 1930 تا 1945 ضمن فعالیت های خویش به این نتیجه رسید که یک برنامه آموزشی باید حول هدفهای آموزشی مشخص سازمان تدوین یابد .قضاوت در مورد موفقیت یا عدم موفقیت برنامه باید با توجه به میزان موفقیت فراگیران در رسیدن به هدفهای تعیین شده برای برنامه انجام پذیرد.

رالف تایلر را باید بنیان گذار ارزشیابی آموزشی دانست .وی برای اولین بار یک تعریف مشخص و روشن برای ارزشیابی آموزشی ارائه نمود.همچنانکه گفته شد تایلر ارزشیابی را ”عمل مقایسه هدفها و عملکردهای برنامه می داند.“ تفاوت عمده روش تایلر با سایر روشها در این است که وی به بیان واضح و روشن هدفهای آموزشی برنامه قبل از اجرای عمل ارزشیابی توجه می کند و معتقد است که عامل ارزشیابی باید به برنامه ریزان آموزشی کمک کند تا بتوانند رفتارهای مورد نظر را که انتظار می رود در اثر اجرای برنامۀ آموزشی در رفتار فراگیران شرکت کننده در برنامه بوجود آید مشخص سازند.

استافل بیم به منظور غلبه بر ضعفهای روش تایلر ضرورت تدوین یک مفهوم بهتر و جامعتر را برای ارزشیابی مطرح نمود.اواخر دهۀ 1960 میلادی تا اوایل دهۀ 1970 میلادی را می توان دورۀ بحث و مجادله در زمینۀ درک و پذیرش ارزشیابی آزمون دانست.در نیمۀ دوم دهۀ 1970 ارزشیابی آموزشی به عنوان یک حوزۀ تخصصی جدید و مستقل مورد قبول واقع گردید.

تعاریف ارزشیابی

فرهنگ روانشناسی آرتور ربر ارزشیابی را در معنی عام”تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز می داند“ و به صورت خاص تر ارزشیابی را ” تعیین میزان موفقیت یک برنامه ،یک درس،یک سری آزمایش ، یک دارو و ... در رسیدن به هدفهای اولیه آنها می داند“.فرهنگ وبستر ارزشیابی را قضاوت یا تعیین ارزش یا کیفیت کردن تعریف می کند.

در فرهنگهای فارسی دهخدا و دکتر معین واژه های ارزشیابی و ارزشیاب یا عامل ارزشیابی به کار برده نشده است.ولی واژه های ارزیابی و ارزیاب تعریف شده اند.در فرهنگ دهخدا ارزیابی ، ”عمل یافتن ارزش هر چیز ،تقویم” و ارزیاب ،”کسی که ارزش هر چیزی را معین می کند،مقوم”تعریف شده است.در فرهنگ معین ارزیابی،”عمل یافتن ارزش و بهای هرچیز ،سنجش و بررسی حدود هرچیز وبرآورد کردن ارزش آن” و ارزیاب “ارزیابنده ،کسی که ارزش هر چیزی را معین می کند،مقوم،کارشناس و سر رشته دار تعیین ارزش و بها تعریف شده است.

تفاوت ارزشیابی با چند مفهوم دیگر

برای ارزشیابی تعاریف مختلفی وجود دارد که در شرایط فعلی نمی توان از میان آنها یکی را به عنوان جامعترین تعریف انتخاب نمود.با توجه به این مسئله برای شناخت بیشتر مفهوم ارزشیابی ،به چند مفهوم که با مفهوم ارزشیابی نزدیک بوده ،و گاه مترادف و هم معنی به آن نیز به کار برده می شوند،اشاره کرده و تفاوتهای هریک از آنها با مفهوم ارزشیابی بیان می گردد.

1- ارزشیابی و اندازه گیری

اندازه گیری مانند ارزشیابی یک فرایند نظامدار است که با استفاده از قواعدی ،که صحت آنها را می توان مورد آزمایش قرار داد ،به مقادیر مختلفی از یک صفت که در یک فرد یا شیئی وجود دارد عدد اختصاص داده می شود.بدین ترتیب از طریق انجام اندازه گیری مقدار موجود از یک صفت در فرد یا شیئی مشخص شده و با کمیت عددی نشان داده می شود. عمل اندازه گیری امکان توصیف عینی تر از پدیده مورد اندازه گیری و همچنین امکان مقایسه را فراهم می سازد.

شامل 241 اسلاید powerpoint

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
powerpoint_2014144_5227.zip121.3k

دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی اختلالات روانی و سوء مصرف مواد

دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی اختلالات روانی و سوء مصرف مواد اهميت اختلالات رواني در جهان شيوع در تمام عمر اختلالات رواني بيش از 25 درصد و شيوع اين اختلالات در هر مقطع زماني حدود 10 درصد در جمعيت بالغ تخمين زده مي شود. در ايران، شيوع تمام عمر اختلال هاي رواني در جمعيت بالاي پانزده سال كشور بيش از 20 درصد برآورد مي شود كه در اين ميان اختلالات خلقي و اضطرابي بيشترين شيوع را دارد. شيوع در هر مقطع زماني بيش از 10 درصد است. حدود يك ميليون عدم قبولي در كنكور د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت حشره شناسی پزشکی

دانلود پاورپوینت حشره شناسی پزشکی ارتباط بین حشره و انسان حشرات علاقه مند به خونخواری از انسان با قدرت و ظرفیت زیاد در انتقال بیماری بعضی هم حیوان و هم انسان به دلیل تماس کمتر اهمیت کمتر در انتقال بیماری در زئونوز ها حشره ناقل در اثر خونخواری روی حیوان  مخزن آلوده و انسان عامل بیماری را منتقل می کند میزان حساسیت و اختصاصی بودن ناقلین در برابر عوامل بیماریزا و انگل متفاوت است مگس خانگی در انتقال مکانیکی بیماری های وبا، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت سنجش IQ کودک از طریق نقاشی

دانلود پاورپوینت سنجش IQ کودک از طریق نقاشی اهداف: تعیین درجه هوشمندی سن عقلی وبهره هوشی کودک. این آزمون برای اطفالی که زبان نمی دانندوقادر به سخن گفتن نیستند،بهترین ابزار سنجش است. دستور آزمون: به کودک بگوئید «یک آدم ترسیم کن وهرچه می توانی آن را زیبا وخوب بکش». نکاتی که درعمل وارزیابی باید رعایت کرد: 1- برای ترسیم بهتر است یک مداد یایک خودکار راحت وروان دراختیار کودک بگذاریم.ترسیم وتشخیص اجزا درکار با مداد رنگی مشکل تراست. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان