فایل استوری فایل استوری فایل استوری فایل استوری

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی درختان میوه

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی درختان میوه

مقدمه

رشد و نمو درختان ميوه ( اندامهای هوايی و زيرزميني)
توليد، انتقال و توزيع کربوهيدراتها
فيزيولوژی پيوند و تئوريهای مربوط به اثر متقابل پايه و پيوندک
نقش آب
گل انگيزی
نونهالي و گلدهي
تشکيل ميوه و گرده افشانی، بررسی علل سال آوری درختان ميوه
تشکيل ميوه و نقش هورمونها در آن
مکانيسم تنک کردن شيميايی گل و ميوه و ريزش ميوه ها
اندازه درختان و موضوعات پيری، دوره استراحت و مقاومت زمستانه درختان ميوه، تئوريهای مربوط به اثر غلبه جوانه انتهايی
اندازه گيری رشد:
چون رشد مجموعه ای از تغييرات کمی است قابل ارزشيابی است. اولين معيار اندازه گيری، اندازه گيری ابعاد هندسی مانند طول، قطر، سطح و بندرت حجم است اندازه گيری با روشهای مکانيکی، نور يا عکسبرداری صورت می گيرد.
رشد پديده زيستی است مستلزم تقسيم سلولی و سنتز مولکولهای جديد است، برخی تغييرات صرفا مکانيکی مثل تورژسانس، نبايد بجای رشد گرفته شود.
رشد را بصورت افزايش جرم می توان در نظر گرفت و با تعيين وزن تر و يا تعيين وزن خشک محاسبه کرد. امتياز وزن تر آنست که به تخريب نمونه نيازی نيست. وزن خشک هميشه شاخص واقعی نيست زيرا افزايش آن ممکن است  بعلت چوبی شدن و يا تشکيل مواد ذخيره ای باشد.
سنتز پروتوپلاسمی ( اساسا پروتئين ) بعنوان معيار رشد بيشتر موردتوجه پژوهشگران است. افزايش  جرم نيتروژن پروتئينی بی گمان به فرآيند فيزيولوژيک بسيار نزديکتر است. اما اين روش هم دشوارتر است و هم منجر به تخريب نمونه می شود.
عوامل متعددی در رشد و نمو تاثير دارد (دما، نور ....) غير از اين عوامل موارد ديگری هستند که گياه در برابر آنها عکس العمل نشان می دهد:
الف- انواع تروپيزم ها :
ژئوتروپيزم ( زمين گرايی)
1-اورتوژئوتروپيزم مثبت : ريشه بطور عمودی در خاک
2-اورتوژئوتروپيزم منفی : در خصوص ساقه (بصورت عمودی به سمت بالا)
3-پلاژيوتروپيزم يا دياژئوتروپيزم : مايل رشد کردن اندام (نراد)
ترموتروپيسم (گرماگرايی) که مربوط به اختلاف دماست
شيميوتروپيسم : ناشی از مواد شيميايی، مثل مادگی بسياری از گياهان عالی که دارای مواديست و در لوله گرده ايجاد شيميوتروپيسم می کند. ريشه های گياهان در مقابل محلولهای رقيق آنيون، شيميوتروپيزم مثبت و در مقابل کاتيونهای رقيق و الکتروليتهای غليظ، شيميوتروپيزم منفی دارند.
هيگروتروپيزم : نم گرايی
تيگموتروپيزم (تماس گرايی) : در نتيجه تماس يک جانبه حاصل می شود. ريشه بوسيله تيگموتروپيزم موانع را دور می زند
با وجود پيچيدگی مکانيزم، دخالتهای هورمونی نقش اساسی دارد.
انواع نستی ها
اپی نستی ها و هيپونستی ها : خميدگيهايی که در طی نمو اندام بوجود می آيد و حاصل از نابرابری رشد سطح زبرين و زيرين است. اگر سطح زبرين سريع رشد کند خميدگی به سمت پائين (اپی نستی) و اگر زيرين بيشتر رشد کند هيپونستی است. احتمالا بدليل مکانيزم توزيع نامنظم اکسين است.
سئيسمونستی : در اثر تحريکات خارجی مانند شوک، کاربرد نوک جسم گرم يا سرد، جريان الکتريکی يا شيميايی
نيکتی نستی ها : حرکات مربوط به بسته شدن يا باز شدن گلها يا برگهای مرکب به تناوب روزانه است.
ترمونستی ها : اختلاف افزايش طولی سطوح به علت اختلاف درجه حرارت
شامل 118 اسلاید powerpoint


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
powerpoint_2022410_3140.zip2.5 MB

دانلود پاورپوینت فرزند پروري

دانلود پاورپوینت فرزند پروري زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده اولین و مهم‌ترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد. در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم. تقریبا همه کودکان در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکلاتی می‌شوند و استرس و تعارضی را که به دنبال می‌آید، می‌تواند به مشکلات ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت پوکی استخوان(Osteoporosis)

دانلود پاورپوینت پوکی استخوان(Osteoporosis) استخوان استخوان یکی از بزرگ ترین اعضای بدن است .این بافت زنده قادر به تغییر ساختارخود در نتیجه فشار های موجود است .این بافت در طول زندگی نه ثابت می ماند و، نه بدون تغییربلکه ،کاملا فعال بوده و دائما تغییر می کند حتی در سنین پیری  .این عضو دارای رگهای خونی ،سلولهای زنده و اعصاب است و در صورتی که فعالیتی نداشته باشد یا فشاری بر آن وارد نشود ،مانند فلج اندامها تحلیل می رو د و ضعیف و شکننده می ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم

دانلود پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم فهرست مطالب: مقدمه پایگاه داده تحلیلی قابلیت های OLAP بررسی مدل داده ای چند بعدی و رابطه ای دسته بندی های OLAP جمع بندی مقدمه: هدف: بررسی پردازش تحلیلی برخط (OLAP) و چگونگی استفاده از آن برای پشتیبانی تصمیم. ›OLAP، از توسعه ی مفهوم پایگاه داده استاندارد برگرفته شده است (OLTP). ›OLTP به عملیات بروزرسانی، پرس و جو و نمایش داده های متنی و عددی از پایگاه داده عملیاتی اشاره دارد. ›OLAP به عم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان